Kate Spade則孭袋
Kate Spade則孭袋
Kate Spade則孭袋
Kate Spade則孭袋
Kate Spade則孭袋

分享呢樣產品俾朋友

係激安之殿堂買既 原價$13xx 因之後既工種唔洗咁斯文 所以係冇用過既 現$950 出售


交易選擇

見面

Hong Kong

Mtr station 荃灣線/觀塘線/西鐵線為主


其他用戶仲睇咗

11月-泵半價出售

11月-泵半價出售

HK$206

Gucci tote bag

Gucci tote bag

HK$4,5000

Cath Kidston Shoulder Bag

Cath Kidston Shoulder Bag

HK$808

TORY BURCH red packets 利是封10個一包

TORY BURCH red packets 利是封10個一包

HK$406