Kara Step It Up Special Edition


HK$50
Hong Kong

分享呢樣產品俾朋友

包左十首歌 內有碟+photo book+成員感想 當初買係為左幫佢地沖音源可惜而家已經大個過左當時追星既衝動所以想賣出俾啲中意佢地既人😭連個套都未拆 入面啲相個個都令到爆絕版碟應該連信和都無得賣嫁啦😭 有雷射貼紙架同埋如果想睇多啲圖或者知多啲隻碟嘅嘢可以聯絡我或者講下價都得架 隻碟原本個價錢貴到喊


交易選擇

見面

Hong Kong