JYJ 金在中,金俊秀 2013東蛋/2014亞巡/2014一期一會演唱會官方扇子
JYJ 金在中,金俊秀 2013東蛋/2014亞巡/2014一期一會演唱會官方扇子
JYJ 金在中,金俊秀 2013東蛋/2014亞巡/2014一期一會演唱會官方扇子
JYJ 金在中,金俊秀 2013東蛋/2014亞巡/2014一期一會演唱會官方扇子
JYJ 金在中,金俊秀 2013東蛋/2014亞巡/2014一期一會演唱會官方扇子
JYJ 金在中,金俊秀 2013東蛋/2014亞巡/2014一期一會演唱會官方扇子

JYJ 金在中,金俊秀 2013東蛋/2014亞巡/2014一期一會演唱會官方扇子

全新
HK$50
Hong Kong

分享呢樣產品俾朋友

[全新]演唱會官方扇子, 在中俊秀各三把, 優惠價六把合共$50, 膠袋角有摺痕但全新未拆. (JAEJOONG, JUNSU, XIA)


交易選擇

見面

Hong Kong

港島線


其他用戶仲睇咗

G-Dragon World Tour 2017 MOTTE Hong Kong

G-Dragon World Tour 2017 MOTTE Hong Kong

HK$1,6887

wannaone block B1演唱會 票

wannaone block B1演唱會 票

HK$1,6001

Peaceminusone

Peaceminusone

HK$1,6005

2017烈火‧黃致列香港MINI演唱會~~2017 HWANG CHI YEUL MINI LIVE IN HONG KONG

2017烈火‧黃致列香港MINI演唱會~~2017 HWANG CHI YEUL MINI LIVE IN HONG KONG

HK$1,6004