JYJ 金在中,金俊秀 2013東蛋/2014亞巡/2014一期一會演唱會官方扇子
JYJ 金在中,金俊秀 2013東蛋/2014亞巡/2014一期一會演唱會官方扇子
JYJ 金在中,金俊秀 2013東蛋/2014亞巡/2014一期一會演唱會官方扇子
JYJ 金在中,金俊秀 2013東蛋/2014亞巡/2014一期一會演唱會官方扇子
JYJ 金在中,金俊秀 2013東蛋/2014亞巡/2014一期一會演唱會官方扇子
JYJ 金在中,金俊秀 2013東蛋/2014亞巡/2014一期一會演唱會官方扇子

JYJ 金在中,金俊秀 2013東蛋/2014亞巡/2014一期一會演唱會官方扇子

全新
HK$100
Hong Kong

分享呢樣產品俾朋友

[全新]演唱會官方扇子, 在中俊秀各三把, 優惠價合共六把$100, 膠袋角有摺痕. (JAEJOONG, JUNSU, XIA)


交易選擇

見面

Hong Kong

港島線


其他用戶仲睇咗

SHINee ONEW MINHO TAEMIN FILE

SHINee ONEW MINHO TAEMIN FILE

HK$500

原來是美男電視原聲帶 Part 2 連小咭

原來是美男電視原聲帶 Part 2 連小咭

HK$632

原來是美男電視原聲帶 part1 連未開封小咭

原來是美男電視原聲帶 part1 連未開封小咭

HK$632

賤萌熊pop up store

賤萌熊pop up store

HK$1,0000