IWC 萬國 Da Vince 36mm
IWC 萬國 Da Vince 36mm
IWC 萬國 Da Vince 36mm
IWC 萬國 Da Vince 36mm
IWC 萬國 Da Vince 36mm
IWC 萬國 Da Vince 36mm

分享呢樣產品俾朋友

IWC 萬國 Da Vince 36mm , Stainless Steel, 冇花冇崩,一切功能正常,行走𣈱順。正常使用痕迹,無盒無纸無單,淨錶一隻。不合完美主義者,驗屍官請讓路,不議價$15000!


交易選擇

見面

Hong Kong

任查任驗!


其他用戶仲睇咗

Olivia Burton 碎花 手錶 黑色 皮帶

Olivia Burton 碎花 手錶 黑色 皮帶

HK$48010

SWAROVSKI

SWAROVSKI

HK$1,6002

Issey Miyake 三宅一生 男裝手錶

Issey Miyake 三宅一生 男裝手錶

HK$8806

Casio watch F-91w,紫色手錶

Casio watch F-91w,紫色手錶

HK$1003