https://chat.whatsapp.com/JbuJmNeGA3MKwXyTeb3EeF
Sell EXO's thing wts group
https://chat.whatsapp.com/JbuJmNeGA3MKwXyTeb3EeF
Sell EXO's thing wts group
https://chat.whatsapp.com/JbuJmNeGA3MKwXyTeb3EeF
Sell EXO's thing wts group

https://chat.whatsapp.com/JbuJmNeGA3MKwXyTeb3EeF Sell EXO's thing wts group


HK$0
Hong Kong

分享呢樣產品俾朋友

https://chat.whatsapp.com/JbuJmNeGA3MKwXyTeb3EeF Sell EXO's thing wts group @ HK$0

想查詢呢樣產品嘅資料,按 "傾偈買嘢"


交易選擇

見面

Hong Kong

只限面交在香港大學站


其他用戶仲睇咗

BTS專輯卡

BTS專輯卡

HK$21

Bts Jimin貼紙

Bts Jimin貼紙

HK$303

Bts 二代手燈

Bts 二代手燈

HK$606

Yes card BTS

Yes card BTS

HK$23