HSBC, HK (1981) HKD100 (PMG 58 EPQ) 
香港上海滙豐銀行1981年100圓(PMG 58 EPQ)
HSBC, HK (1981) HKD100 (PMG 58 EPQ) 
香港上海滙豐銀行1981年100圓(PMG 58 EPQ)
HSBC, HK (1981) HKD100 (PMG 58 EPQ) 
香港上海滙豐銀行1981年100圓(PMG 58 EPQ)
HSBC, HK (1981) HKD100 (PMG 58 EPQ) 
香港上海滙豐銀行1981年100圓(PMG 58 EPQ)

HSBC, HK (1981) HKD100 (PMG 58 EPQ) 香港上海滙豐銀行1981年100圓(PMG 58 EPQ)

全新
HK$350
Hong Kong

分享呢樣產品俾朋友

HSBC, HK (1981) HKD100 (PMG 58 EPQ) 香港上海滙豐銀行1981年100圓(PMG 58 EPQ) @ HK$350

想查詢呢樣產品嘅資料,按 "傾偈買嘢"


交易選擇

見面

Hong Kong

最好在元朗、天水圍交收, 其他地方可再約!


其他用戶仲睇咗

黃金 六福

黃金 六福

HK$999.990

趣味 中國銀行2009年 20元 LQ221314 銀行出全新

趣味 中國銀行2009年 20元 LQ221314 銀行出全新

HK$603

1991年 10元

1991年 10元

HK$990