HP Z5000 Bluetooth Mouse (Brand New)
HP Z5000 Bluetooth Mouse (Brand New)
HP Z5000 Bluetooth Mouse (Brand New)
HP Z5000 Bluetooth Mouse (Brand New)

HP Z5000 Bluetooth Mouse (Brand New)

全新
HK$180
Hong Kong

分享呢樣產品俾朋友

全新 (未拆箱) HP Z5000 藍芽 滑鼠


交易選擇

見面

Hong Kong

MTR 荃灣線


其他用戶仲睇咗

Lenovo G460 Pentium-P6200 4GB Ram 190GB HDD (With Charger/USB mouse)

Lenovo G460 Pentium-P6200 4GB Ram 190GB HDD (With Charger/USB mouse)

HK$90032

Samsung NC20 VIA-U2250 2GB Ram 160GB HDD (With Charger/USB mouse/Bag)

Samsung NC20 VIA-U2250 2GB Ram 160GB HDD (With Charger/USB mouse/Bag)

HK$65014

iMac 🖥 with box w/o mouse & keyboard

iMac 🖥 with box w/o mouse & keyboard

HK$1,50019

Samsung SM-T700

Samsung SM-T700

HK$1,00024