Highlight 耀燮 (Beast)愛犬 羊羹 양갱이 咕 cushion Yoseob 姐姐 Cafe Chokom
Highlight 耀燮 (Beast)愛犬 羊羹 양갱이 咕 cushion Yoseob 姐姐 Cafe Chokom
Highlight 耀燮 (Beast)愛犬 羊羹 양갱이 咕 cushion Yoseob 姐姐 Cafe Chokom
Highlight 耀燮 (Beast)愛犬 羊羹 양갱이 咕 cushion Yoseob 姐姐 Cafe Chokom

分享呢樣產品俾朋友

韓國耀燮姐姐CAFE & Shop Chokom 購入 全新未用過,約36CM高(耳仔計起), 售$230,有意私信


交易選擇

見面

MTR Hong Kong Station (港鐵香港站), Hong Kong

如於本店買滿$100可選擇荃灣/港島線面交

郵寄或配送

買家支付郵費


其他用戶仲睇咗

62張 少女時代 Yes Card

62張 少女時代 Yes Card

HK$40.502

鬼鬼x吳映潔-不一樣的鬼鬼寫真書

鬼鬼x吳映潔-不一樣的鬼鬼寫真書

HK$121.502

韓國限量 Starbucks 星星杯

韓國限量 Starbucks 星星杯

HK$2003

激罕見snsd膠卡

激罕見snsd膠卡

HK$301