Highlight 耀燮 (Beast)愛犬 羊羹 양갱이 咕 cushion Yoseob 姐姐 Cafe Chokom
Highlight 耀燮 (Beast)愛犬 羊羹 양갱이 咕 cushion Yoseob 姐姐 Cafe Chokom
Highlight 耀燮 (Beast)愛犬 羊羹 양갱이 咕 cushion Yoseob 姐姐 Cafe Chokom
Highlight 耀燮 (Beast)愛犬 羊羹 양갱이 咕 cushion Yoseob 姐姐 Cafe Chokom

分享呢樣產品俾朋友

韓國耀燮姐姐CAFE & Shop Chokom 購入 全新未用過,約36CM高(耳仔計起), 售$230,有意私信


交易選擇

見面

MTR Hong Kong Station (港鐵香港站), Hong Kong

如於本店買滿$100可選擇荃灣/港島線面交

郵寄或配送

買家支付郵費


其他用戶仲睇咗

Apink 4th Mini album Pink Blossom 夏榮連專

Apink 4th Mini album Pink Blossom 夏榮連專

HK$900

TWICE日專 淨專連寫真集

TWICE日專 淨專連寫真集

HK$403

Exo 簿附貼紙  另送海報和化妝棉

Exo 簿附貼紙 另送海報和化妝棉

HK$350

Wanna One Jihoon 大卡+封條

Wanna One Jihoon 大卡+封條

HK$1100