HELLO KITTY銷售版八達通卡套裝(祝福/購物篇)
HELLO KITTY銷售版八達通卡套裝(祝福/購物篇)
HELLO KITTY銷售版八達通卡套裝(祝福/購物篇)

分享呢樣產品俾朋友

HELLO KITTY銷售版八達通卡套裝(祝福篇/購物篇), 發行日期為2006年, 只有八達通卡, 沒有原裝盒子和配飾. 兩張八達通卡均為八品, 卡上有輕輕磨損和折角, 折角程度甚輕微. 購物篇的一張卡上有輕輕退色. 圖中就是出售中的實物, 不退不換.一套兩張, 不分拆發售. 每張八達通卡的餘額為負35元. 成交價已包括本地掛號 / 本地順豐速運. 賣家將於成功收取費用後, 承諾48小時內把車票寄出. 本店全部明碼實價, 出價低於售價或議價者, 將不會回覆, 並自動撤銷出價.


交易選擇

見面

Hong Kong

紅磡, 旺角, 尖沙咀, 屯門, 九龍塘, 優先安排, 時間地點必須配合賣家

郵寄或配送

包本地掛號 / 本地順豐速運


其他用戶仲睇咗

南華體育會八十五週年紀念- 南華足球隊珍藏電話卡

南華體育會八十五週年紀念- 南華足球隊珍藏電話卡

HK$5454

手繪 琉璃 鼻煙壺

手繪 琉璃 鼻煙壺

HK$8004

絶版幻影水晶音樂手飾盒

絶版幻影水晶音樂手飾盒

HK$1,80013

可口可樂車

可口可樂車

HK$100