HBS-902 Wirless stereo headset 無線 藍牙V4.0 黑色 耳機
HBS-902 Wirless stereo headset 無線 藍牙V4.0 黑色 耳機
HBS-902 Wirless stereo headset 無線 藍牙V4.0 黑色 耳機
HBS-902 Wirless stereo headset 無線 藍牙V4.0 黑色 耳機
HBS-902 Wirless stereo headset 無線 藍牙V4.0 黑色 耳機
HBS-902 Wirless stereo headset 無線 藍牙V4.0 黑色 耳機

分享呢樣產品俾朋友

HBS-902 Wirless stereo headset 無線 藍牙V4.0 黑色 耳機 本産品採用世界著名品牌ISSC藍牙身歷聲藍牙晶片,確保高保真的音質及穩定性能和優越通話效果。本産品支援藍牙V4.0版本,支援藍牙A2DP通話主動降噪(ANC)功能. 功能按鍵簡介: 1- NEXT鍵:短按爲下一曲功能,長按爲快進。 2- PREV鍵:短按爲上一曲功能,長按爲快退。 3- VOL+鍵:短按爲音量加 4- VOL+鍵:短按爲音量減 5- 開/關機拔動開關:將開關打到ON位置開機 6- 藍燈快閃幾下,先搜索已配對設備,當搜索到後自動連接上,2秒後自動進入配對狀態,藍燈長亮,配對連接好後藍燈每3秒閃兩下,斷開連接時,藍燈每3秒閃一下,打到OFF位置關機,關機時藍燈快閃幾下。 7- 電話鍵:在待機狀態下點按爲聲控拔號,來電狀態短按接聽電話,再點按爲挂斷,長按2秒拒聽電話,接通電話時長按2秒轉手機與藍牙耳機互轉換接聽,長按2秒爲末號重拔。 8- 播放暫停鍵:音樂播放短按播放/暫停。 9- 配對狀態5分鐘沒配對連接自動關機,配對時間5分鐘;配對時藍燈長亮,未連接狀態藍色燈間隔約3秒閃一次。連接手機後藍色燈間隔約3秒閃兩次;充電時藍牙會重定關機,充電時不能使用,充電時紅燈長亮,充電完成紅燈滅 10- 要有電量顯示。 11- 同時配對兩部手機或帶有藍牙功能的設備。 12- 來電間斷振動提示,當設備超過8M後有防盜振動提示。 13- 在安卓系統手機上安裝LG BT Reader,可以閱讀短資訊。 14- 採用apt-X無損音頻傳輸技術。 15- 支援高清通話技術(VoLTE , HD Voice) $120一部 我時常在長沙灣,可隨時下去地鐵站


交易選擇

見面

Hong Kong

APRIL....90490103 我時常在長沙灣,可隨時下去地鐵站

郵寄或配送

郵寄按郵局重量計算或代寄順豐


其他用戶仲睇咗

Gopro Hero 5

Gopro Hero 5

HK$2,5004

Philips SensorTouch 3D Shaver

Philips SensorTouch 3D Shaver

HK$2503

全新Sony鬧鐘收音機

全新Sony鬧鐘收音機

HK$2000

Turbo 放濕機 (購自蘇寧)

Turbo 放濕機 (購自蘇寧)

HK$1502