GUESS 漆皮 橙黃色手袋
GUESS 漆皮 橙黃色手袋
GUESS 漆皮 橙黃色手袋
GUESS 漆皮 橙黃色手袋
GUESS 漆皮 橙黃色手袋
GUESS 漆皮 橙黃色手袋

分享呢樣產品俾朋友

銅鑼灣崇光買入, 買完之後唔鍾意,全新冇用過, 塵袋仲喺度 買返嚟都過千蚊㗎 就咁放喺屋企 ,個袋後面壓到有少少皺 保證全新, 前面個牌嗰塊膠紙仲喺度 , 入邊有個吸濕嘅包都仲喺度 條帶係啡色側邊係有啲紫色, 入邊係花花pattern 如果見面交收,需要交收前過一半錢入我戶口, 唔該曬!


交易選擇

見面

Hong Kong

郵寄或配送


其他用戶仲睇咗

Chanel 17cm 小方子🇸🇩🇹🇻🇦🇺🇫🇰🇸🇻🇸🇻

Chanel 17cm 小方子🇸🇩🇹🇻🇦🇺🇫🇰🇸🇻🇸🇻

HK$1,4000

Tory Burch Backpack

Tory Burch Backpack

HK$1,35015

Phillip Lim Pashli S size

Phillip Lim Pashli S size

HK$2,88027

Phillip Lim

Phillip Lim

HK$2,98011