Gucci wallet/purse
Gucci wallet/purse
Gucci wallet/purse
Gucci wallet/purse
Gucci wallet/purse
Gucci wallet/purse

分享呢樣產品俾朋友

9.5(H) x 15(W)cm 購自巴黎Gucci店 100%real & 100%new 經典pattern 顏色超靚 實用 有coins位 8格放卡 1格放紙幣 全新冇瑕疵 有盒


交易選擇

見面

Hong Kong


其他用戶仲睇咗

🈹🈹📢📢最受歡迎流行 Fendi morogram wool scarf X Lady Dior Chanel Prada Gucci Loewe Moschino Lv Wallet Boy Woc Men Travel Gold Chain Hermes Herbag backpack bag Gst Birkin Kelly Constance Lindy 銀包 背包 袋 背囊 金鏈

🈹🈹📢📢最受歡迎流行 Fendi morogram wool scarf X Lady Dior Chanel Prada Gucci Loewe Moschino Lv Wallet Boy Woc Men Travel Gold Chain Hermes Herbag backpack bag Gst Birkin Kelly Constance Lindy 銀包 背包 袋 背囊 金鏈

HK$1,39914

Hermes Herbag 31 瑪瑙藍 🎨Stamp A

Hermes Herbag 31 瑪瑙藍 🎨Stamp A

HK$18,8003

Coach wallet

Coach wallet

HK$3994

JACKWILLS black mini backpack

JACKWILLS black mini backpack

HK$35028