Gucci Silver Gray Leather GG Logo Disco Chain Shoulder Hand Bag 古馳 銀灰色 牛皮 真皮 鍊袋 肩袋 手挽袋 手袋 袋
Gucci Silver Gray Leather GG Logo Disco Chain Shoulder Hand Bag 古馳 銀灰色 牛皮 真皮 鍊袋 肩袋 手挽袋 手袋 袋
Gucci Silver Gray Leather GG Logo Disco Chain Shoulder Hand Bag 古馳 銀灰色 牛皮 真皮 鍊袋 肩袋 手挽袋 手袋 袋

分享呢樣產品俾朋友

樂星地址:旺角地鐵站E2出口永隆中心廣場1樓126-127號店 營業時間:平日12-8pm,假期周末2-8pm.


其他用戶仲睇咗

YSL 手袋,9成新,原價17500

YSL 手袋,9成新,原價17500

HK$10,0000

Marc Jacob backpack

Marc Jacob backpack

HK$7990

Salad black bag no discount

Salad black bag no discount

HK$2508

全新Hermes Lindy 26 Evercolor 8w

全新Hermes Lindy 26 Evercolor 8w

HK$53,1000