Gucci Silver Gray Leather GG Logo Disco Chain Shoulder Hand Bag 古馳 銀灰色 牛皮 真皮 鍊袋 肩袋 手挽袋 手袋 袋
Gucci Silver Gray Leather GG Logo Disco Chain Shoulder Hand Bag 古馳 銀灰色 牛皮 真皮 鍊袋 肩袋 手挽袋 手袋 袋
Gucci Silver Gray Leather GG Logo Disco Chain Shoulder Hand Bag 古馳 銀灰色 牛皮 真皮 鍊袋 肩袋 手挽袋 手袋 袋

分享呢樣產品俾朋友

樂星地址:旺角地鐵站E2出口永隆中心廣場1樓126-127號店 營業時間:平日12-8pm,假期周末2-8pm.


其他用戶仲睇咗

Vintage Chanel diana bag 22cm

Vintage Chanel diana bag 22cm

HK$6,8004

CHANEL 背包

CHANEL 背包

HK$22,0002

Celine nano 電光藍

Celine nano 電光藍

HK$9,9006

Ysl Cosmetic Bag (gift From Cosmetic Counter)

Ysl Cosmetic Bag (gift From Cosmetic Counter)

HK$5012