Gucci Silver Gray Leather GG Logo Disco Chain Shoulder Hand Bag 古馳 銀灰色 牛皮 真皮 鍊袋 肩袋 手挽袋 手袋 袋
Gucci Silver Gray Leather GG Logo Disco Chain Shoulder Hand Bag 古馳 銀灰色 牛皮 真皮 鍊袋 肩袋 手挽袋 手袋 袋
Gucci Silver Gray Leather GG Logo Disco Chain Shoulder Hand Bag 古馳 銀灰色 牛皮 真皮 鍊袋 肩袋 手挽袋 手袋 袋

分享呢樣產品俾朋友

樂星地址:旺角地鐵站E2出口永隆中心廣場1樓126-127號店 營業時間:平日12-8pm,假期周末2-8pm.


其他用戶仲睇咗

Hermes Pouch

Hermes Pouch

HK$1,9006

Givenchy Clutch Bag

Givenchy Clutch Bag

HK$4,3000

💥平放 Tory Burch 黑色 袋 York Buckle Toke

💥平放 Tory Burch 黑色 袋 York Buckle Toke

HK$1,2005

Gucci 古馳 Broadway 系列 藍色天鵝絨迷妳鏈條包 489218

Gucci 古馳 Broadway 系列 藍色天鵝絨迷妳鏈條包 489218

HK$00