Gucci
Gucci
Gucci
Gucci
Gucci
Gucci

分享呢樣產品俾朋友

95% New,💯%真 四角完整,只用過一、兩次就放在家裏! 原價$3xxx 🈹️🈹️🈹️$1200


交易選擇

見面

Hong Kong

西鐵沿線


其他用戶仲睇咗

Lady Dior Baby Pink Mini Size

Lady Dior Baby Pink Mini Size

HK$13,85131

Phillip Lim

Phillip Lim

HK$2,00018

2手 Tory burch 桃紅色細銀包 (used and 70%new)

2手 Tory burch 桃紅色細銀包 (used and 70%new)

HK$4001

MICHAEL KORS@

MICHAEL KORS@

HK$2001