Gucci 真品 太陽眼鏡 九成新
Gucci 真品 太陽眼鏡 九成新
Gucci 真品 太陽眼鏡 九成新
Gucci 真品 太陽眼鏡 九成新
Gucci 真品 太陽眼鏡 九成新
Gucci 真品 太陽眼鏡 九成新

分享呢樣產品俾朋友

只係戴過一兩次出去 好少用 有盒有卡 可以面交時任check 有意價錢可議 買個時差不多$3000 現售$2000


交易選擇

見面

Hong Kong


其他用戶仲睇咗

18k Yellow Gold Bracelet

18k Yellow Gold Bracelet

HK$65026

✨💋澳洲代購PANDORA - Sparkling Hearts Ring Stack

✨💋澳洲代購PANDORA - Sparkling Hearts Ring Stack

HK$1,3291

👍🏻18k Yellow Gold Bracelet

👍🏻18k Yellow Gold Bracelet

HK$59929

✨💋澳洲代購PANDORA - Vintage Allure Ring Stack

✨💋澳洲代購PANDORA - Vintage Allure Ring Stack

HK$1,7291