Gucci馬毛牛皮鏈袋
Gucci馬毛牛皮鏈袋
Gucci馬毛牛皮鏈袋
Gucci馬毛牛皮鏈袋
Gucci馬毛牛皮鏈袋
Gucci馬毛牛皮鏈袋

Gucci馬毛牛皮鏈袋

全新
HK$3,200
Hong Kong

分享呢樣產品俾朋友

全新,兩用可單揹可做cluth


交易選擇

見面

Hong Kong

東鐵沿線


其他用戶仲睇咗

Lv正品名牌手袋

Lv正品名牌手袋

HK$3,00059

Hermes Double Sens 45 blue and green

Hermes Double Sens 45 blue and green

HK$13,05022

Hermes Double Sens

Hermes Double Sens

HK$19,00012

義大利製Gucci小手袋正品名牌

義大利製Gucci小手袋正品名牌

HK$90043