Gregory 三用 膠背囊 可以斜咩 可以手挽

二手
HK$500
Hong Kong

分享呢樣產品俾朋友

橙色 三用袋 背囊 斜咩 手挽 當7成新 用過幾次,之後長放床下底,放到舊舊地 無穿 齊帶


交易選擇

見面

Hong Kong

MTR