Girl's Day Yura 親筆簽名
Girl's Day Yura 親筆簽名
Girl's Day Yura 親筆簽名
Girl's Day Yura 親筆簽名

分享呢樣產品俾朋友

100%realsign😉 相信追慣韓星的粉絲們也能分辨真簽和假簽的分別🌟🌟🌟 有意可以whatapps:93223933 本人也有大量自家收藏的親筆簽名,大家也可以來問我簽名的來源😊


交易選擇

見面

Hong Kong

郵寄或配送


其他用戶仲睇咗

全新限量版 牛仔帽

全新限量版 牛仔帽

HK$129.901

Tiffany (Girls' Generation)

Tiffany (Girls' Generation)

HK$20

Blackpink

Blackpink

HK$40

girl's day 專輯 (Darling) (Female President) (Ring my bell)

girl's day 專輯 (Darling) (Female President) (Ring my bell)

HK$253