gfriend yes卡
gfriend yes卡
gfriend yes卡
gfriend yes卡

分享呢樣產品俾朋友

白卡 4蚊@1 膠卡25蚊@1


交易選擇

見面

Hong Kong

7月6號 12:40荃灣 or 3:00金鐘 or 3:40灣仔 遲點5分鐘加5蚊。


其他用戶仲睇咗

SHINee 扇

SHINee 扇

HK$350

GOT7 Flight Log: Turbulence(Hard Carry)朴珍榮Jinyoung個人封面cover淨專

GOT7 Flight Log: Turbulence(Hard Carry)朴珍榮Jinyoung個人封面cover淨專

HK$401

GOT7 Flight Log: Turbulence(Hard Carry)林在範JB個人封面cover淨專

GOT7 Flight Log: Turbulence(Hard Carry)林在範JB個人封面cover淨專

HK$402

Twice 金簽yescard

Twice 金簽yescard

HK$1.502