Gd Concert香港演唱會飛
Gd Concert香港演唱會飛
Gd Concert香港演唱會飛

分享呢樣產品俾朋友

Block B 2張 企位 Citi clear 優先飛 非原價 +少少手續費 Queuing number: 22x,23x有意可dm 真飛 不用入數 可即日面交 另放block a 企一張no.97x #gd  #gdragon  #gdconcert  #gdragon演唱會  #gd香港演唱會門票  #gdragonhktickets  #gdragon演唱會飛  #gdhk  #gd香港  #gdragon香港演唱會  #權智龍


交易選擇

見面

Hong Kong


其他用戶仲睇咗

(新)李敏鎬手機卡套Innisfree

(新)李敏鎬手機卡套Innisfree

HK$3568

絕版 BIGSHOW 2011 GD官方扇

絕版 BIGSHOW 2011 GD官方扇

HK$201

GD OOAK 官方週邊 sticker set

GD OOAK 官方週邊 sticker set

HK$201

BIGBANG TOP FUBU代言紙牌

BIGBANG TOP FUBU代言紙牌

HK$101