G-shock
G-shock
G-shock

分享呢樣產品俾朋友

性能良好 識行識走💁🏻 始終咁多年 花小小都在所難免 但個款值得收藏😛


交易選擇

見面

Hong Kong

西鐵沿線

郵寄或配送

順豐


其他用戶仲睇咗

CASIO Baby-G BGA-230 series 黑色 BGA-230 BabyG BGA230

CASIO Baby-G BGA-230 series 黑色 BGA-230 BabyG BGA230

HK$7302

CASIO Baby-G BGA-230 series 橙色 BGA-230 BabyG BGA230

CASIO Baby-G BGA-230 series 橙色 BGA-230 BabyG BGA230

HK$7302

CASIO Baby-G BGA-230 series 灰色 BGA-230 BabyG BGA230

CASIO Baby-G BGA-230 series 灰色 BGA-230 BabyG BGA230

HK$7301

CASIO Baby-G BGA-230 series 白色 BGA-230 BabyG BGA230

CASIO Baby-G BGA-230 series 白色 BGA-230 BabyG BGA230

HK$7301