G-dargon One Of A Kind頸鏈
G-dargon One Of A Kind頸鏈
G-dargon One Of A Kind頸鏈
G-dargon One Of A Kind頸鏈
G-dargon One Of A Kind頸鏈

分享呢樣產品俾朋友

正版YG週邊,G-dargon"one of a kind"字句頸鏈 全新冇帶過


交易選擇

郵寄或配送


其他用戶仲睇咗

Wanna One 裴珍映 小卡

Wanna One 裴珍映 小卡

HK$804

Wanna One Minhyun大卡加封條

Wanna One Minhyun大卡加封條

HK$703

Wanna One 專

Wanna One 專

HK$602

Wanna One 代言 Daniel款

Wanna One 代言 Daniel款

HK$156