Fendi Brown / Beige Leather Shoulder Shopping Tote Hand Bag 芬迪 啡色 / 杏色 牛皮 立體圖案 手挽袋 手袋 肩袋 購物袋 袋
Fendi Brown / Beige Leather Shoulder Shopping Tote Hand Bag 芬迪 啡色 / 杏色 牛皮 立體圖案 手挽袋 手袋 肩袋 購物袋 袋
Fendi Brown / Beige Leather Shoulder Shopping Tote Hand Bag 芬迪 啡色 / 杏色 牛皮 立體圖案 手挽袋 手袋 肩袋 購物袋 袋

分享呢樣產品俾朋友

樂星地址:旺角地鐵站E2出口永隆中心廣場1樓126-127號店 營業時間:平日12-8pm,假期周末2-8pm.


其他用戶仲睇咗

🎉破天荒盤點特價清貨🎉

🎉破天荒盤點特價清貨🎉

HK$3993

LONGCHAMP 全皮

LONGCHAMP 全皮

HK$1,62038

BNIB Braun Buffel Wallet

BNIB Braun Buffel Wallet

HK$9204

BNIB Braun Buffel Wallet

BNIB Braun Buffel Wallet

HK$9803