Exo Yes Card(kai,d.o)
Exo Yes Card(kai,d.o)
Exo Yes Card(kai,d.o)
Exo Yes Card(kai,d.o)
Exo Yes Card(kai,d.o)

分享呢樣產品俾朋友

自己出價 如果有爭 價高者得


交易選擇

見面

Hong Kong


其他用戶仲睇咗

少女時代 You think 淨專

少女時代 You think 淨專

HK$205

Yes Card EXO

Yes Card EXO

HK$200

BTS Jin花樣年華小咭

BTS Jin花樣年華小咭

HK$650

少女時代 Lion heart淨專

少女時代 Lion heart淨專

HK$205