Exo Yes Card 特價,有各成員
Exo Yes Card 特價,有各成員
Exo Yes Card 特價,有各成員
Exo Yes Card 特價,有各成員
Exo Yes Card 特價,有各成員

分享呢樣產品俾朋友

特價特買Exo yes Card 平售普通卡$1.5 張各Exo 成員 燦烈Baekhyun、Chen、Lay、Sehun、Chanyeol、D.O.、Kai,Kris,luhan , Suho、Xiumin ,tao 白卡$1.5張 特別卡$3張 膠卡$8張包郵 1-2張$2平郵 3張加$1包郵 5張以上包郵


交易選擇

見面

Hong Kong


其他用戶仲睇咗

twice 親簽專

twice 親簽專

HK$5501

twice 親簽專

twice 親簽專

HK$5501

wannaone wanna one 親簽專

wannaone wanna one 親簽專

HK$5501

bts 立牌

bts 立牌

HK$3501