EXO From EXOPLANET #1 1巡 T-shirt EXO-K
EXO From EXOPLANET #1 1巡 T-shirt EXO-K
EXO From EXOPLANET #1 1巡 T-shirt EXO-K
EXO From EXOPLANET #1 1巡 T-shirt EXO-K

分享呢樣產品俾朋友

K團 M碼 原包裝袋 只着過1次,已洗


交易選擇

見面

Hong Kong

東鐵線面交

郵寄或配送

順豐站到付(約$15)


其他用戶仲睇咗

Bigband Light Stick

Bigband Light Stick

HK$602

金秀賢 Kim Soo-Hyun 襟章

金秀賢 Kim Soo-Hyun 襟章

HK$101

金秀賢 偉大的隱藏者 台版

金秀賢 偉大的隱藏者 台版

HK$1203

金秀賢A4 file

金秀賢A4 file

HK$53