EXO From EXOPLANET #1 1巡 場刊 香港場
EXO From EXOPLANET #1 1巡 場刊 香港場
EXO From EXOPLANET #1 1巡 場刊 香港場
EXO From EXOPLANET #1 1巡 場刊 香港場

分享呢樣產品俾朋友

1巡香港站 (海外首場) 場刊 謹拆包裝 無摺痕 原包裝袋


交易選擇

見面

Hong Kong

東鐵線面交

郵寄或配送

順豐站到付(約$15)


其他用戶仲睇咗

全新包郵 韓星Exo 邊伯賢 Baekhyun Power Logo 白底黑星扣針 徽章 Pin

全新包郵 韓星Exo 邊伯賢 Baekhyun Power Logo 白底黑星扣針 徽章 Pin

HK$1027

FT Island 化妝袋baviphat 正品

FT Island 化妝袋baviphat 正品

HK$300

TOP Big Bang catalogue 相集

TOP Big Bang catalogue 相集

HK$1001

大量Red Velvet Yes!簽名卡

大量Red Velvet Yes!簽名卡

HK$201