exo first box(所有野都齊曬係入面【一定要睇描述】
exo first box(所有野都齊曬係入面【一定要睇描述】
exo first box(所有野都齊曬係入面【一定要睇描述】

exo first box(所有野都齊曬係入面【一定要睇描述】

全新
HK$1
Hong Kong

分享呢樣產品俾朋友

只係拆左膠袋 睇都冇睇過 有意inbox~ 自帶價啦 諗價錢好煩


交易選擇

見面

Hong Kong

mtr


其他用戶仲睇咗

金秀賢yes卡

金秀賢yes卡

HK$23

金龍國 金始炫專輯💙💛

金龍國 金始炫專輯💙💛

HK$1450

EXO 8張yes card

EXO 8張yes card

HK$400

Y E S ! C a r d s

Y E S ! C a r d s

HK$1153