exo first box(所有野都齊曬係入面【一定要睇描述】
exo first box(所有野都齊曬係入面【一定要睇描述】
exo first box(所有野都齊曬係入面【一定要睇描述】

exo first box(所有野都齊曬係入面【一定要睇描述】

全新
HK$1
Hong Kong

分享呢樣產品俾朋友

只係拆左膠袋 睇都冇睇過 有意inbox~ 自帶價啦 諗價錢好煩


交易選擇

見面

Hong Kong

mtr


其他用戶仲睇咗

Snsd1set拼圖yes Card

Snsd1set拼圖yes Card

HK$51

【SNSD HolidayNight 4x6 PHOTO SET】

【SNSD HolidayNight 4x6 PHOTO SET】

HK$181

金秀賢韓后小卡

金秀賢韓后小卡

HK$202

Chanyeol&xiumin&kris Yescard

Chanyeol&xiumin&kris Yescard

HK$41