EXO EX'ACT Lucky One Ver. Chen 小卡
EXO EX'ACT Lucky One Ver. Chen 小卡
EXO EX'ACT Lucky One Ver. Chen 小卡
EXO EX'ACT Lucky One Ver. Chen 小卡

EXO EX'ACT Lucky One Ver. Chen 小卡

全新
HK$35
Hong Kong

分享呢樣產品俾朋友

倩小卡👦🏻 真卡💖 可議價🙈 缺金 急放💸


交易選擇

見面

Hong Kong

東鐵綫 (🙅🏻紅碪) 星期六日 中午 不設找續


其他用戶仲睇咗

Taemin birthday card

Taemin birthday card

HK$2800

Bts love yourself !Jin L ver 小卡!

Bts love yourself !Jin L ver 小卡!

HK$803

BTS love yourself ! Rap monster V ver 小卡!

BTS love yourself ! Rap monster V ver 小卡!

HK$752

seventeen carat light stick

seventeen carat light stick

HK$2003