EXO CUP 邊伯賢小卡
EXO CUP 邊伯賢小卡
EXO CUP 邊伯賢小卡

分享呢樣產品俾朋友

會場抽的


交易選擇

見面

Hong Kong

Sat: 2pm Mongkok MTR Sun: 3pm Jordan MTR

郵寄或配送

Mailing is only by SF express, buyer pays fees


其他用戶仲睇咗

代訂likey TWICE專
125代拆,比你💓嘅member的1-2 things
(盡量)
130全新

代訂likey TWICE專 125代拆,比你💓嘅member的1-2 things (盡量) 130全新

HK$1251

Twice 透 飯卡

Twice 透 飯卡

HK$00

🈹YG 官方 正品 首批限量 限定版 BIGBANG MADE THE FULL ALBUM CD 專輯 限定款貼紙 團體版本

🈹YG 官方 正品 首批限量 限定版 BIGBANG MADE THE FULL ALBUM CD 專輯 限定款貼紙 團體版本

HK$1885

Noah tee

Noah tee

HK$4500