EXO 12人Yes card
EXO 12人Yes card
EXO 12人Yes card

分享呢樣產品俾朋友

exo yes card 簽名$5@1 團體$7@1 閃卡$6@1


交易選擇

見面

Amoy Plaza (淘大商場), Hong Kong

最好淘大,不過紅線


其他用戶仲睇咗

Wanna One Light Stick 官方手燈

Wanna One Light Stick 官方手燈

HK$12010

YES!Red velvet Wendy簽名卡!!

YES!Red velvet Wendy簽名卡!!

HK$60

🇰🇷韓國代購/ Bigbang - Dazed Korea BIGBANG10 Photobook

🇰🇷韓國代購/ Bigbang - Dazed Korea BIGBANG10 Photobook

HK$2108

YES!SNSD徐賢簽名卡!

YES!SNSD徐賢簽名卡!

HK$50