EXO 第一張專輯「XOXO」(韓國進口重新包裝Kiss)
EXO 第一張專輯「XOXO」(韓國進口重新包裝Kiss)
EXO 第一張專輯「XOXO」(韓國進口重新包裝Kiss)
EXO 第一張專輯「XOXO」(韓國進口重新包裝Kiss)
EXO 第一張專輯「XOXO」(韓國進口重新包裝Kiss)
EXO 第一張專輯「XOXO」(韓國進口重新包裝Kiss)

EXO 第一張專輯「XOXO」(韓國進口重新包裝Kiss)


HK$120
Hong Kong

分享呢樣產品俾朋友

冇小卡 不過跟2張伯賢yes card 價錢可議


交易選擇

見面

Hong Kong

港鐵紅綠紫線❤️💚💜


其他用戶仲睇咗

G-DRAGON 2017 WORLD TOUR 〈ACT III, M.O.T.T.E〉IN HONG KONG 門票2張

G-DRAGON 2017 WORLD TOUR 〈ACT III, M.O.T.T.E〉IN HONG KONG 門票2張

HK$3,6001

BTS Rap Monster 銀簽yescard

BTS Rap Monster 銀簽yescard

HK$40

[包郵] 李鍾碩yes card

[包郵] 李鍾碩yes card

HK$24

New Korean Movie-元斌卷頭特集

New Korean Movie-元斌卷頭特集

HK$501