exo 斐济岛寫真 飯制卡(不單賣)
exo 斐济岛寫真 飯制卡(不單賣)
exo 斐济岛寫真 飯制卡(不單賣)
exo 斐济岛寫真 飯制卡(不單賣)
exo 斐济岛寫真 飯制卡(不單賣)

exo 斐济岛寫真 飯制卡(不單賣)

全新
HK$35
Hong Kong

分享呢樣產品俾朋友

哩個飯制卡同其他吾同嘅係 佢係用膠做嘅🙆 張卡嘅質感已經吾同😍 佢仲要係厚嘅💘 真心中左我既至like😘


交易選擇

見面

Hong Kong

港鐵東鐵綫


其他用戶仲睇咗

*絕版2012jejuair big bang模型飛機

*絕版2012jejuair big bang模型飛機

HK$1,0001

BTS You never walk alone 台版專輯連小卡

BTS You never walk alone 台版專輯連小卡

HK$702

防彈少年團BTS you never walk alone 粉色專輯加小卡加海報

防彈少年團BTS you never walk alone 粉色專輯加小卡加海報

HK$1004

BTS You Never Walk Alone Rap Monster 小卡

BTS You Never Walk Alone Rap Monster 小卡

HK$49.501