exo 斐济岛寫真 飯制卡(不單賣)
exo 斐济岛寫真 飯制卡(不單賣)
exo 斐济岛寫真 飯制卡(不單賣)
exo 斐济岛寫真 飯制卡(不單賣)
exo 斐济岛寫真 飯制卡(不單賣)

exo 斐济岛寫真 飯制卡(不單賣)

全新
HK$35
Hong Kong

分享呢樣產品俾朋友

哩個飯制卡同其他吾同嘅係 佢係用膠做嘅🙆 張卡嘅質感已經吾同😍 佢仲要係厚嘅💘 真心中左我既至like😘


交易選擇

見面

Hong Kong

港鐵東鐵綫


其他用戶仲睇咗

SHINee飯卡

SHINee飯卡

HK$03

Twice tzuyu 全新袋

Twice tzuyu 全新袋

HK$202

S.M. 官方出版 絕版SHINee首場演唱會寫真集

S.M. 官方出版 絕版SHINee首場演唱會寫真集

HK$1993

SHINee正規四輯Repackage 連Jonghyun , Key , Minho , Taemin 小卡及Poster

SHINee正規四輯Repackage 連Jonghyun , Key , Minho , Taemin 小卡及Poster

HK$1601