Exo 伯賢小卡ex 燦烈b Ver
Exo 伯賢小卡ex 燦烈b Ver
Exo 伯賢小卡ex 燦烈b Ver
Exo 伯賢小卡ex 燦烈b Ver

分享呢樣產品俾朋友

用a ver 伯賢優先換 只換不賣 只換bver燦 其他別問 依個一定要面交


交易選擇

見面

Hong Kong


其他用戶仲睇咗

(新)李敏鎬手機卡套Innisfree

(新)李敏鎬手機卡套Innisfree

HK$3568

絕版 BIGSHOW 2011 GD官方扇

絕版 BIGSHOW 2011 GD官方扇

HK$201

GD OOAK 官方週邊 sticker set

GD OOAK 官方週邊 sticker set

HK$201

BIGBANG TOP FUBU代言紙牌

BIGBANG TOP FUBU代言紙牌

HK$101