[EXO跟原價賣] D.O周邊 文件夾 File
[EXO跟原價賣] D.O周邊 文件夾 File
[EXO跟原價賣] D.O周邊 文件夾 File
[EXO跟原價賣] D.O周邊 文件夾 File
[EXO跟原價賣] D.O周邊 文件夾 File

分享呢樣產品俾朋友

S.M Town正版周邊 無打開過 係overdose時期既 係韓國買 ₩5000 即港幣$35 🤗如果同初出道時期File一齊買 本身35+20=$55 一齊買就減$10!! 👉$45👈


交易選擇

見面

MTR Tsuen Wan Station (港鐵荃灣站), Hong Kong

荃灣站/荃灣西 都可以 最盡荃灣線頭5個站


其他用戶仲睇咗

Apink Yes Card

Apink Yes Card

HK$40

Mina Page Two sp 價錢可議

Mina Page Two sp 價錢可議

HK$705

infinite 2017 season greeting

infinite 2017 season greeting

HK$700

Infinite L mini banner

Infinite L mini banner

HK$350