EXO親簽
EXO親簽
EXO親簽

分享呢樣產品俾朋友

EXO親簽 親簽有 伯賢,世勳,燦烈,lay,suho, xiumin, chen 哩啲親簽全部都係monster宣傳期專輯嘅撕頁 自出價 $100@1up 全買優先☺


交易選擇

見面

Hong Kong

港鐵站 地方另議


其他用戶仲睇咗

EXO [CHANYEOL] - Coming Over

EXO [CHANYEOL] - Coming Over

HK$1448

Gfriend 2018 日歷

Gfriend 2018 日歷

HK$391

*原價* IU Tour Concert "Palette" in Hong Kong

*原價* IU Tour Concert "Palette" in Hong Kong

HK$1,0804

金秀賢,澤演,秀智,祐榮,IU Dream High 1 韓國正版週邊-貼紙

金秀賢,澤演,秀智,祐榮,IU Dream High 1 韓國正版週邊-貼紙

HK$802