exo簽名yes card
exo簽名yes card
exo簽名yes card
exo簽名yes card

分享呢樣產品俾朋友

1.sehun2.chen3.D.o 4.sehun 5.kai 一set五張買


交易選擇

見面

MTR Hong Kong Station (港鐵香港站), Hong Kong

衹去觀塘綫 詳情請聯絡我


其他用戶仲睇咗

Wanna One 交換

Wanna One 交換

HK$00

Wanna One 交換

Wanna One 交換

HK$00

我愛EXO

我愛EXO

HK$9033

Wanna One 李大輝 透卡

Wanna One 李大輝 透卡

HK$50