exo簽名yes card
exo簽名yes card
exo簽名yes card
exo簽名yes card

分享呢樣產品俾朋友

1.sehun2.chen3.D.o 4.sehun 5.kai 一set五張買


交易選擇

見面

MTR Hong Kong Station (港鐵香港站), Hong Kong

衹去觀塘綫 詳情請聯絡我


其他用戶仲睇咗

Bts V泰亨 Jungkook柾國 韓站slogan

Bts V泰亨 Jungkook柾國 韓站slogan

HK$501

EXO THE WAR A VER CARD

EXO THE WAR A VER CARD

HK$405

EXO CD

EXO CD

HK$1001

EXO Overdose専輯

EXO Overdose専輯

HK$1253