exo簽名yes card
exo簽名yes card
exo簽名yes card
exo簽名yes card

分享呢樣產品俾朋友

1.sehun2.chen3.D.o 4.sehun 5.kai 一set五張買


交易選擇

見面

MTR Hong Kong Station (港鐵香港站), Hong Kong

衹去觀塘綫 詳情請聯絡我


其他用戶仲睇咗

Bigbang 太陽應援扇

Bigbang 太陽應援扇

HK$103

EXO福包

EXO福包

HK$272

G dragon yes poster

G dragon yes poster

HK$824

全新 日本 LOTTE 韓星 張根碩 A4 FILE, $18 (包順豐店取運費)

全新 日本 LOTTE 韓星 張根碩 A4 FILE, $18 (包順豐店取運費)

HK$1814