exo扇
exo扇
exo扇

分享呢樣產品俾朋友

一把扇子25元。


交易選擇

見面

港鐵屯門站, Hong Kong

最好星期六日面交。 最遠可以港鐵屯門站。 如果貴客住屯門的話可以在石排,良景,新圍或大興輕鐵站面交。


其他用戶仲睇咗

Gfriend yeacard

Gfriend yeacard

HK$01

TWICE tzuyu 鎖匙扣

TWICE tzuyu 鎖匙扣

HK$122

TFBOYS 帽

TFBOYS 帽

HK$300

TWICE Dahyun once begins

TWICE Dahyun once begins

HK$501