Dunhill Old Master Finest Scotch Whisky 登喜路威士忌

全新
HK$880
Hong Kong

分享呢樣產品俾朋友

珍藏陳年Dunhill Old Master 43% 70cl 威士忌 市面罕有,識貨就知好嘢👍🏻 水位正常,盒有少花(見圖) 不喜勿投


交易選擇

見面

Hong Kong

太子交收