Dahon 6 波段 摺合單車 6 Speed Foldable Bicycle

二手
HK$490
Hong Kong

分享呢樣產品俾朋友

Dahon 6 波段 摺合單車 6 Speed Foldable Bicycle 運作正常 18寸車輪


交易選擇

見面

Hong Kong

Prefer trade in Shatin MTR 沙田地鐵站交收