Crabtree & Evelyn 瑰珀翠下午茶牛油奶油曲奇 🍪餅 焦糖海鹽
Crabtree & Evelyn 瑰珀翠下午茶牛油奶油曲奇 🍪餅 焦糖海鹽
Crabtree & Evelyn 瑰珀翠下午茶牛油奶油曲奇 🍪餅 焦糖海鹽
Crabtree & Evelyn 瑰珀翠下午茶牛油奶油曲奇 🍪餅 焦糖海鹽

分享呢樣產品俾朋友

Crabtree & Evelyn 瑰珀翠下午茶曲奇,焦糖海鹽味,200克,每罐$80,最佳食用期至2017 年11月


交易選擇

見面

MTR Kowloon Bay Station, Hong Kong

九龍灣,牛頭角,屯門


其他用戶仲睇咗

三十粒金莎

三十粒金莎

HK$503

[日本限定] Sanrio Keroppi Canned Sugar 青蛙鐵盒糖

[日本限定] Sanrio Keroppi Canned Sugar 青蛙鐵盒糖

HK$600

[日本限定] Sanrio Keroppi UHA Candy 青蛙UHA味覺糖

[日本限定] Sanrio Keroppi UHA Candy 青蛙UHA味覺糖

HK$451

Candy and chocolate

Candy and chocolate

HK$1502