CM LESS SWISS Step1(CLEATOX)
CM LESS SWISS Step1(CLEATOX)
CM LESS SWISS Step1(CLEATOX)
CM LESS SWISS Step1(CLEATOX)
CM LESS SWISS Step1(CLEATOX)
CM LESS SWISS Step1(CLEATOX)

分享呢樣產品俾朋友

100%有效 一盒12包 可每天或隔日飲用 因一次過入手太多 飲唔切🙈 一日起碼去一次便便 真係可以幫到便秘既你 可起床空肚飲用或臨訓前飲用👍 奇異果味 堅好飲🤗 歡迎查詢


交易選擇

見面

港鐵大圍站, Hong Kong

火車站: 沙田 大圍 荃灣 皆可😊


其他用戶仲睇咗

Brooks 掛耳滴漏歐洲綜合經典咖啡(包本地平郵)

Brooks 掛耳滴漏歐洲綜合經典咖啡(包本地平郵)

HK$5528

BROOKS 掛耳滴漏皇家綜合咖啡(包本地平郵)

BROOKS 掛耳滴漏皇家綜合咖啡(包本地平郵)

HK$556

Brooks 掛耳滴漏摩卡咖啡(包本地平郵)

Brooks 掛耳滴漏摩卡咖啡(包本地平郵)

HK$556

Brooks 掛耳滴漏危地馬拉咖啡(包本地平郵)

Brooks 掛耳滴漏危地馬拉咖啡(包本地平郵)

HK$557