90%new,swiss made automatic City chain 時間廊紀念錶
90%new,swiss made automatic City chain 時間廊紀念錶
90%new,swiss made automatic City chain 時間廊紀念錶
90%new,swiss made automatic City chain 時間廊紀念錶
90%new,swiss made automatic City chain 時間廊紀念錶
90%new,swiss made automatic City chain 時間廊紀念錶

分享呢樣產品俾朋友

9成新,瑞士全自動機械機芯,藍寶石水晶玻璃面,真皮錶帶。淨錶一隻。


其他用戶仲睇咗

Casio Leather Watch 時款手錶

Casio Leather Watch 時款手錶

HK$2982

MontBlanc 萬寶龍手錶收藏盒-送禮自用一流🎁

MontBlanc 萬寶龍手錶收藏盒-送禮自用一流🎁

HK$5993

michael kors MK woman watch😊

michael kors MK woman watch😊

HK$7002

G-SHOCK Watch Black

G-SHOCK Watch Black

HK$30018