Chocolate Tote
Chocolate Tote
Chocolate Tote
Chocolate Tote
Chocolate Tote
Chocolate Tote

分享呢樣產品俾朋友

Chocolate tote /環保袋 85% new 4角冇穿 冇爆線 36cm x 42cm 可上膊 或可當環保袋用 質料係厚身 吾會軟林林 $65(包順豐門市自取)


交易選擇

見面

Hong Kong

西鐵綫

郵寄或配送

順豐到付


其他用戶仲睇咗

Longchamp Bag (95% New) 奶粉袋首選

Longchamp Bag (95% New) 奶粉袋首選

HK$38013

Price Cut $900

Price Cut $900

HK$63033

Miumiu香水 tiffany blue 色贈品

Miumiu香水 tiffany blue 色贈品

HK$2381

Valentino Mini Backpack - 割割割

Valentino Mini Backpack - 割割割

HK$3,90012