CHINESE TEA 雲南普洱茶熟茶茶葉250gm $65一盒,$118 兩盒,$23O 四盒 買滿4盒送買餸手揪1個送完即止Chinese Tea $65per Box, $118 for 2 boxes,$230for 4 boxes(fee gift for 4 boxes buyer)
CHINESE TEA 雲南普洱茶熟茶茶葉250gm $65一盒,$118 兩盒,$23O 四盒 買滿4盒送買餸手揪1個送完即止Chinese Tea $65per Box, $118 for 2 boxes,$230for 4 boxes(fee gift for 4 boxes buyer)
CHINESE TEA 雲南普洱茶熟茶茶葉250gm $65一盒,$118 兩盒,$23O 四盒 買滿4盒送買餸手揪1個送完即止Chinese Tea $65per Box, $118 for 2 boxes,$230for 4 boxes(fee gift for 4 boxes buyer)
CHINESE TEA 雲南普洱茶熟茶茶葉250gm $65一盒,$118 兩盒,$23O 四盒 買滿4盒送買餸手揪1個送完即止Chinese Tea $65per Box, $118 for 2 boxes,$230for 4 boxes(fee gift for 4 boxes buyer)
CHINESE TEA 雲南普洱茶熟茶茶葉250gm $65一盒,$118 兩盒,$23O 四盒 買滿4盒送買餸手揪1個送完即止Chinese Tea $65per Box, $118 for 2 boxes,$230for 4 boxes(fee gift for 4 boxes buyer)

CHINESE TEA 雲南普洱茶熟茶茶葉250gm $65一盒,$118 兩盒,$23O 四盒 買滿4盒送買餸手揪1個送完即止Chinese Tea $65per Box, $118 for 2 boxes,$230for 4 boxes(fee gift for 4 boxes buyer)

全新
HK$65
Hong Kong

分享呢樣產品俾朋友

雲南普洱茶熟茶茶葉250gm $65一盒,$118 兩盒,$230 四盒 買滿4盒送買餸手揪1個送完即止Chinese Tea $65per Box, $118or 2 boxes,$23Ofor 4 boxes


交易選擇

見面

Hong Kong

Mtr cash或順豐到付或(郵寄加30元)

郵寄或配送


其他用戶仲睇咗

佳力天24小時有效迅速紓緩鼻敏感10片裝

佳力天24小時有效迅速紓緩鼻敏感10片裝

HK$350

金鴨咸旦黃暑片/魚皮

金鴨咸旦黃暑片/魚皮

HK$650

Lucullus 龍島 朱古力

Lucullus 龍島 朱古力

HK$1201

六花亭白朱力

六花亭白朱力

HK$400