Chat Chat 日本羊皮手袋
Chat Chat 日本羊皮手袋
Chat Chat 日本羊皮手袋

分享呢樣產品俾朋友

單邊肩咩,斜咩袋~~8成新~~內多層格數


交易選擇

見面

Hong Kong

觀塘線


其他用戶仲睇咗

2017.11.25
sf express pick up number

2017.11.25 sf express pick up number

HK$999,999,999,9994

Celine white bag 100% new & real

Celine white bag 100% new & real

HK$7,9004

Salad 銀包

Salad 銀包

HK$993

Hermes birkin 40 ostrich鴕鳥

Hermes birkin 40 ostrich鴕鳥

HK$97,8001