Chartered Bank, HK ND:1962 - 70 $10 PMG 58
香港渣打銀行 ND:1962 - 70 10圓(PMG 58)
Chartered Bank, HK ND:1962 - 70 $10 PMG 58
香港渣打銀行 ND:1962 - 70 10圓(PMG 58)
Chartered Bank, HK ND:1962 - 70 $10 PMG 58
香港渣打銀行 ND:1962 - 70 10圓(PMG 58)
Chartered Bank, HK ND:1962 - 70 $10 PMG 58
香港渣打銀行 ND:1962 - 70 10圓(PMG 58)

Chartered Bank, HK ND:1962 - 70 $10 PMG 58 香港渣打銀行 ND:1962 - 70 10圓(PMG 58)

全新
HK$870
Hong Kong

分享呢樣產品俾朋友

Chartered Bank, HK ND:1962 - 70 $10 PMG 58 香港渣打銀行 ND:1962 - 70 10圓(PMG 58) @ HK$870

想查詢呢樣產品嘅資料,按 "傾偈買嘢"


交易選擇

見面

Hong Kong

最好在元朗、天水圍交收, 其他地方可再約!


其他用戶仲睇咗

1000 Italian Lire

1000 Italian Lire

HK$301

1991 Russian 100 Roubles For Sale

1991 Russian 100 Roubles For Sale

HK$201

Hungary 100 Florint Used

Hungary 100 Florint Used

HK$251

1997年蝴蝶版2毫

1997年蝴蝶版2毫

HK$244