Chartered Bank,HK(1993)HKD100 PMG65 EPQ No. AA674158
香港渣打銀行 (1993) 100圓(PMG 65 EPQ)
Chartered Bank,HK(1993)HKD100 PMG65 EPQ No. AA674158
香港渣打銀行 (1993) 100圓(PMG 65 EPQ)
Chartered Bank,HK(1993)HKD100 PMG65 EPQ No. AA674158
香港渣打銀行 (1993) 100圓(PMG 65 EPQ)
Chartered Bank,HK(1993)HKD100 PMG65 EPQ No. AA674158
香港渣打銀行 (1993) 100圓(PMG 65 EPQ)

Chartered Bank,HK(1993)HKD100 PMG65 EPQ No. AA674158 香港渣打銀行 (1993) 100圓(PMG 65 EPQ)

全新
HK$480
Hong Kong

分享呢樣產品俾朋友

Chartered Bank,HK(1993)HKD100 PMG65 EPQ No. AA674158 香港渣打銀行 (1993) 100圓(PMG 65 EPQ) @ HK$480

想查詢呢樣產品嘅資料,按 "傾偈買嘢"


交易選擇

見面

Hong Kong

最好在元朗、天水圍交收, 其他地方可再約!


其他用戶仲睇咗

74年有利銀行

74年有利銀行

HK$1,8001

UNC 品相 1999 澳門大西洋銀行 $100 MA 版

UNC 品相 1999 澳門大西洋銀行 $100 MA 版

HK$1,2002

超靚號888388(MZ字軌)

超靚號888388(MZ字軌)

HK$2001

1997年特別coin

1997年特別coin

HK$1001