Authentic Charriol 小銀包 卡片包 Coins Bag

二手
HK$360
Hong Kong

分享呢樣產品俾朋友

除左金屬位有部分甩左金色變銀色 其他位都無破損好新👍 入面中間係散銀位 左右係放卡或者紙幣~