Chanel Vintage 耳夾(隨意叫價 700起)
Chanel Vintage 耳夾(隨意叫價 700起)
Chanel Vintage 耳夾(隨意叫價 700起)

Chanel Vintage 耳夾(隨意叫價 700起)

全新
HK$0
Hong Kong

分享呢樣產品俾朋友

戴過一次 係ig購入 買時都差晤多二千 係耳夾 冇花 仲好新 🔴隨意叫價 700起 要錢晤要貨 價高者得💁🏻


其他用戶仲睇咗

Hermes pop h 灰綠色拼玫瑰金頸鍊

Hermes pop h 灰綠色拼玫瑰金頸鍊

HK$2,7007

全新100% 真品 Tiffany 小首飾禮盒套裝

全新100% 真品 Tiffany 小首飾禮盒套裝

HK$987

Hermes Pop H earrings 耳環 斑鳩灰拼玫瑰金

Hermes Pop H earrings 耳環 斑鳩灰拼玫瑰金

HK$3,0007

Hermes pop h電光藍拼玫瑰金鍊頸鍊

Hermes pop h電光藍拼玫瑰金鍊頸鍊

HK$3,0006